JOVE framför Nystedts ‘Jesu sju ord på korset’

På långfredag medverkar JOVE i en korsandakt i Johannebergskyrkan och framför då Knut Nystedts expressiva a cappella-verk “Sieben Worte Jesu am Kreuz”. Dessutom blir det musik av Anton Bruckner, Antonio Lotti och Pawel Lukaszewski. Andakten inleds kl 15.00 med musikalisk ledning av Jan K. Delemark och liturgi av Niclas Bergenheim.