JOVE medverkar i stödkonsert

konsertforfrihetJohannebergs Vokalensemble kommer som en av sex körer att medverka vid en “körmanifestation till stöd för människor på flykt” i Oscar Fredriks kyrka fredagen den 16 oktober kl 19.30. Inträdet till Konsert för frihet är valfritt belopp som går oavkortat till flyktinghjälpen via Svenska kyrkans internationella arbete. Övriga körer som medverkar är Ars Veritas, Ensemble Merula, Haga Motettkör, Lundby Motettkör och Sankt Pauli Vokalensemble. Johannebergs Vokalensemble kommer att framföra musik av Sharon Farber och Paul Mealor.