Mariamusik från 1500-tal till nyskrivet

På Jungfru Marie Bebådelsedag, den 18 mars 2018, framför JOVE ett program med Mariamusik som spänner över 400 år, från Hans Leo Hasslers Dixit Maria till Ola Gjeilos Tota pulchra es. Andra tonsättare som hörs i programmet är Antonio Lotti, Edvard Grieg, Benjamin Britten, Arvo Pärt, Morten Lauridsen, Vytautas Miskinis och Andrew Smith. Konserten, till vilken det är fritt inträde, ges på hemmaplan i Johannebergskyrkan. Körens dirigent, Jan K. Delemark, kommer även att framföra orgelmusik på samma tema som interludium mellan körens a cappella-block.